Mededeling over het corona virus (covid-19)

Kennisgeving
Beste bezoeker,

Onze praktijk is open voor de reguliere tandheelkundige zorg.
Door uitgebreide maatregelen kunnen we deze op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren.

Indien u of gezinsleden symptomen hebben passend bij het COVID-19 virus (denk aan niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademhalen, verkoudheid, koorts) verzoeken we u de afspraak te annuleren of het maken van een nieuwe afspraak uit te stellen.

Ook de groep patiënten met een leeftijd van 70 jaar of ouder, of diegene met chronische afwijkingen (denk aan diabetes mellitus, chronische hartaandoeningen, chronische afwijking van de luchtwegen, auto-immuunziekten) waarbij dus de kans groter is op een ernstig beloop bij besmetting met COVID-19, willen wij vragen kritisch te overwegen of de eventuele afspraak uitgesteld kan worden.

Binnen onze praktijk hebben we uitgebreide maatregelen genomen om behandelingen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. We willen u vragen:

-Een mondmasker te dragen in onze wachtkamer
-Zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen
-Liefst maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig zijn
-Bij binnenkomst graag de handen desinfecteren met handalcohol
-Zoveel mogelijk communicatie via email en telefoon, dus graag voor deze zaken niet de praktijk bezoeken

We hopen dat we zo duidelijkheid hebben kunnen geven over de gang van zaken de komende tijd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers kliniek voor Tandheelkunde Heemskerk