1. Hoe vaak per jaar moet ik op controle komen?

  Om tijdig problemen te constateren en adequaat te kunnen behandelen adviseren wij een controletermijn van 6 maanden. Indien in de loop der jaren is gebleken dat uw gebitssituatie stabiel en uw mondhygiëne optimaal is, kan in overleg met de tandarts besloten worden een controletermijn te hanteren van 9 of 12 maanden. Patiënten met een volledige gebitsprothese adviseren wij een controletermijn van 1 jaar.

 2. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind mee naar de tandarts?

  Wij adviseren u om uw kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen naar de tandarts, zo kan uw kind alvast aan de omgeving wennen. Vanaf 2 jaar wordt er bij kinderen spelenderwijs de controle gedaan. Tevens kan de tandarts u dan al adviezen geven over voeding en poetsen

 3. Zijn röntgenfoto's schakelijk of noodzakelijk?

  De blootstelling aan rontgenstraling is bij digitale röntgenopnames zeer gering. Om (voornamelijk) emotionele redenen worden er tijdens de zwangerschap bij voorkeur geen rontgenfoto’s gemaakt. Röntgenfoto’s zijn onmisbaar voor een goede diagnosestelling en het vroegtijdig opsporen van problemen.

 4. Hoe zit het met de vergoeding voor kinderen?

  Hoewel de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar in de basisverzekering zitten, was tot voor kort onduidelijk of kosten wel of niet volledig vergoed worden. Gezien het contract dat wij hebben afgesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis/ Achmea zullen patiënten die verzekerd zijn bij deze verzekering volledige dekking krijgen. De ervaring leert dat de gestelde tarieven van Zilveren Kruis / Achmea ook binnen de dekking van andere verzekeringen valt.

Informatie

 1. Onze werkwijze

  In onze praktijk wordt gewerkt volgens afspraak.

  Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer: 0251-253721.

  Voor onze organisatie is het makkelijker om direct na uw controle een vervolgafspraak te maken voor de volgende controle. Via de mail krijgt u dan een week van tevoren een herinnering.

  De eerste afspraak: Bij de eerste afspraak willen wij kennismaken met u en nemen we de algemene gezondheid door. Vervolgens evalueren we uw tandheelkundige wensen en klachten. Daarna zullen we een mondonderzoek uitvoeren. De tandheelkundige gegevens en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts kunt u bij dit eerste bezoek meenemen. Ook kunt u de oude tandarts vragen de gegevens naar ons op te sturen. Na dit ondezoek bespreken wij de huidige toestand van uw gebit. Indien de situatie complexer is, maken we eventueel gebitsmodellen en plannen we een vervolgafspraak.

  Dagelijks houden wij in onze agenda ruimte vrij voor spoedgevallen. We streven er dan ook naar een spoedgeval dezelfde dag nog te behandelen.

  Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Met uw dossier wordt vertrouwelijk omgegaan en zal, zonder uw toestemming, niet verstrekt worden aan derden.

 2. Klachtenregeling

  Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop wij u informeerden dan wel behandelden; vraag om een verhelderend gesprek. Als patiënt kunt u in gesprek gaan met de behandelaar over de wijze van voorlichten of behandelen. U krijgt alle ruimte de klacht te formuleren en de behandelend tandarts kan uitleggen waarom hij of zij op een bepaalde manier handelde. Vervolgens kan er samen naar een geschikte oplossing gezocht worden.

  Komt u er samen niet uit, dan kan er telefonisch advies gevraagd worden bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie, de NMT. Als ook dit geen bevredigende oplossing levert kunt u gebruikmaken van de NMT-klachtenregeling waarbij de praktijk is aangesloten.

 3. Nota's

  De tarieven die wij hanteren zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als praktijk hebben we ervoor gekozen het financiële gedeelte door Infomedics uit te laten voeren.

  Dit houdt in dat wij de nota indienen bij Infomedics. Zij dienen deze vervolgens in bij de verzekering. U krijgt vervolgens van Infomedics een nota waarin u verzocht wordt het niet verzekerde deel te betalen.

  Indien u geen aanvullende tandartsverzekering heeft zal Infomedics de nota rechtstreeks naar u versturen.

  Meer informatie over factureringsbedrijf Infomedics vindt u op de website: www.infomedics.nl

 4. Vacatures

  Er zijn momenteel geen vacatures.

 5. Openingstijden

  maandag
  dinsdag
  woensdag
  donderdag
  vrijdag

  08.00 uur – 20:30 uur
  08.00 uur – 20.30 uur
  08.00 uur – 17.00 uur
  08.00 uur – 20.30 uur
  08.00 uur – 17.00 uur

  Telefonisch bereikbaar:
  maandag t/m vrijdag
  Vanaf  08.00 uur -12.00 uur
  en 13.00 uur – 17.00 uur.

 6. Adresgegevens

  Kliniek voor Tandheelkunde Heemskerk
  Gerrit van Assendelftstraat 17B
  1961 NH Heemskerk

  Bekijk al onze contactgegevens

Onze filosofie

In onze praktijk staat het behoud van een gezond gebit centraal. Door betrokken en open naar u te zijn willen we dit samen met u realiseren. Een vertrouwensband tusssen patiënt en tandarts is belangrijk om zo goed te kunnen zorgdragen voor uw gebit.

Aan de hand van uw eigen wensen en de actuele situatie van het gebit stellen we een zorgplan op. In dit plan geven we het best passende advies en kiezen we in samenspraak met u voor een behandeling waar we rekening houden met zowel de korte als de lange termijn.

Bij behandelingen in onze praktijk maken we gebruik van nieuwe technieken en middelen. We streven er dan ook naar technisch perfect en up-to-date te werken.